NED Univer...
力学
发文:2 学者:1
数学
发文:2 学者:1
海洋学
发文:1 学者:2
有机化工
发文:3 学者:3
材料科学
发文:5 学者:4
燃料化工
发文:1 学者:2
金属学及金属工艺
发文:4 学者:7
轻工业手工业
发文:2 学者:2
环境科学与资源利用
发文:1 学者:1
工业通用技术及设备
发文:1 学者:1
机械工业
发文:1 学者:1
汽车工业
发文:1 学者:3
公路与水路运输
发文:2 学者:4
电力工业
发文:2 学者:2
宗教
发文:1 学者:1
体育
发文:1 学者:1
无线电电子学
发文:3 学者:9
电信技术
发文:1 学者:4
计算机软件及计算机应用
发文:2 学者:7
计算机硬件技术
发文:2 学者:2
自动化技术
发文:4 学者:6
工业经济
发文:1 学者:3
企业经济
发文:1 学者:3